Faculty of Mechanical Engineering

Phụ trách  khoa : ThS. Phan Thế Nhân

Điện thoại: 0283. 62818708  –  Line: 208

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Khoa Cơ khí có tiền thân từ khoa Cơ khí – Khai thác máy tàu thủy. Do xu thế phát triển về việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời không ngừng tăng cường và mở rộng lĩnh vực ngành, nghề đào tạo phù hợp với thực tiễn. Ngày16 tháng 10 năm 2017 khoa Cơ khí chính thức được thành lập trên cơ sở tách một phần từ khoa Cơ khí – Khai thác máy tàu thủy.

Cơ sở vật chất của khoa đang được từng bước đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay trên cơ sở tiếp cận các trang thiết bị phù hợp, hiện đại. Hiện tại khoa Cơ khí đang triển khai đào tạo với các xưởng thực hành cụ thể: Xưởng Kỹ thuật tiện, xưởng Hàn cơ bản, xưởng Hàn công nghệ cao, xưởng Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, xưởng thực hành Công nghệ ô tô, phòng Chuyên đề – Nghiên cứu khoa học và một số thiết bị hiện đại khác

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội đào tạo nghề theo 03 cấp trình độ, Khoa  Cơ khí đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao đáp ứng nhu cầu xã hội bằng cách tập trung đầu tư phát triển đồng bộ nhiều mặt: Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, liên kết với doanh nghiệp, chế tạo các thiết bị dạy nghề, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học,…Lưu lượng đào tạo hiện nay tại khoa đạt khoảng 150 sinh viên.

  1. Chức năng nhiệm vụ của khoa:

2.1 Chức năng:

–      Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một nhóm nghề, nhóm các môn học chung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

–      Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo của trường với các nghề: Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tố, Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy theo kế hoạch đào tạo đã được nhà trường phê duyệt.

2.2 Nhiệm vụ:

–      Nghiên cứu phương hướng phát triển của khoa về mục tiêu đào tạo, cơ cấu các nghề thuộc nhóm nghề Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tố, Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy quy mô và phương thức đào tạo; phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo của khoa

–      Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình kế hoạch giảng dạy.
Thực hiện biên soạn và chỉnh sửa chương trình, giáo trình các nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo các nghề thuộc Khoa

–      Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng đào tạo

–      Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm theo quy định.

  1. Đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giảng viên phát triển không ngừng về chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo nghề. Tổng số giảng viên cơ hữu trong khoa hiện nay là 09. Trong đó: 06 thạc sỹ, 03 đại học. Khoa có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong hội thi giáo viên giỏi: Giáo viên giỏi cấp Toàn quốc, cấp Thành phố và nhiều giải cấp trường.

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ
STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Chuyên môn
1 Phan Thế Nhân NCS – Thạc sĩ Phụ trách khoa Chế tạo máy
2 Nguyễn Ánh Vân Hà NCS-Thạc sĩ Phó Trưởng khoa Chế tạo máy
3 Hà Anh Huy Thạc sĩ Giảng viên Chế tạo máy
4 Phan Trường Ngân Thạc sĩ Giảng viên Chế tạo máy
5 Hoàng Văn Mạnh Thạc sĩ Giảng viên Chế tạo máy
6 Vũ Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Trưởng BM CNCT Vỏ tàu thủy
7 Bùi Thị Trinh Hương Đại học Giảng viên CNCT Vỏ tàu thủy
8 Nguyễn Quốc Bình Đại học Giảng viên CNCT Vỏ tàu thủy

 

  1. Chương trình đào tạo:

–      Hệ cao đẳng

–      Hệ trung cấp

–      Hệ sơ cấp

  1. Mối quan hệ giữa Khoa và Doanh nghiệp:

Thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp theo phương châm nhà trường và doanh nghiệp là 2 thành tố quan trọng trong đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất trong xu thế hiện nay, phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình đáp ứng theo nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức thực tập kết hợp sản xuất tại nhà máy, xưởng trường, doanh nghiệp phối hợp đào tạo chuyên môn tại xưởng trường, nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tiếp nhận sinh viên kết thúc khóa học làm việc tại doanh nghiệp, …

Khoa Cơ khí phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tổ chức thi tuyển tay nghề cho các ứng viên đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản….

  1. Hoạt động Nghiên cứu  khoa học và chế tạo thiết bị:

–      Giảng viên khoa tích cực tham gia Nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị và đạt nhiều thành tích cao, thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp trường.

–      Thường xuyên tổ chức chuyên đề cho giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm

–      Tổ chức giảng viên học tập tại xưởng để khai thác thiết bị mới phục vụ công tác chuyên môn

–      Tham gia các lớp tập huấn: Phát triển xây dựng chương trình, giáo trình; xây dựng học liệu đa phương tiện; bảo trì thiết bị công nghiệp; CNC…

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Hàng Hải II – 232 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *