Faculty of Basic Sciences

Trưởng khoa : Nguyễn Quốc Khoa- Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Điện thoại : 08.6281.8696 – Line: 205

E-mail : cb@cdhanghai.edu.vn

                 + Tổ Cơ bản.

                 + Tổ Chính trị.

                 + Tổ Quân sự và Giáo dục thể chất.

Chức năng :

Khoa Cơ bản có chức năng tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo Khoa học cơ bản.

Nhiệm vụ:

Khoa Cơ bản có những nhiệm vụ chính sau đây:

1- Tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo tại Khoa.

1.1- Lập kế hoạch sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy các môn học phù hợp với trình độ khả năng và chuyên môn được đào tạo của từng người trình Hiệu trưởng duyệt để thi hành.

1.2- Tổ chức giảng dạy và học tập trong Khoa theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu đã được duyệt.

1.3- Quản lý, theo dõi giờ lên lớp của giáo viên trong Khoa.

1.4- Lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng trong Khoa, chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp Trường.

1.5- Soạn, bổ sung, sửa đổi câu hỏi đáp án các đề thi, kiểm tra hết môn.

1.6- Tổ chức thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thống kê, tập hợp kết quả (kèm theo bản gốc) gửi về phòng Đào tạo của Trường

1.7- Tổ chức biên soạn cải tiến chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, các mô hình học cụ và đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành thuộc phạm vi Khoa quản lý.

1.8- Phân công giáo viên viết giáo trình các môn học.

1.9- Tổ chức hội thảo chuyên đề để nâng cao chất lượng dạy và học.

2- Công tác giáo viên, khoa học kỹ thuật và các công tác khác.

2.1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên, bố trí giáo viên đi thực tập, thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

2.2- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

– Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Tổ chức thực hiện các chuyên đề, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, tham gia các đề tài nghiên cứu KHKT cấp Trường trở lên.

– Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT vào giảng dạy.

– Tham gia các đề tài phục vụ sản xuất.

2.3- Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị của Khoa do Hiệu trưởng giao.

– Lập kế hoạch khai thác, sử dụng cho từng trang thiết bị

– Bố trí giáo viên quản lý, hướng dẫn học sinh.

– Lập bảng theo dõi Trang thiết bị

– Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị

2.4- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.

2.5- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật Cán bộ Công nhân viên, giáo viên của Khoa

2.6- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

Quyền hạn:

Tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo ngành nghề, chuyên môn đào tạo phục vụ các cá nhân, đơn vị ngoài trường có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

IV- Danh sách CB-GV:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Khoa Trưởng khoa
2 Hoàng Thị Yến  Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Xuân Bính
4 Nguyễn Thị Thu Hoài
5 Đỗ Xuân Trung
6 Phạm Hoàng Quân
7 Phạm Hoài Nam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *