DỰ KIẾN DS SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHÍNH TRỊ THÁNG 12/2016

– Sinh viên chưa đóng học phí từ học kỳ 1 đến học kỳ 5 sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị – Kỳ thi tháng 12 năm 2016.

– Sinh viên được bổ sung học phí đến sáng thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2016, sau thời gian quy định trên sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị – Kỳ thi tháng 12 năm 2016.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi về điểm theo File đính kèm:  danh-sach-chinh-tri-khoa-7