ĐỔI MỚI TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐƯỢC XEM LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ NGÀNH LOGISTICS, ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÃ ĐỀ RA.

Mục tiêu phát triển ngành Logistics nước ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng đạt 15%-20%.

Để đạt mục tiêu này, đổi mới trong công tác đào tạo nhân lực ngành Logistics theo hướng nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ sở đào tạo cũng như sự phối hợp có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, cùng với một số ngành vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không,, dặc biệt là vận tải đường biển do vận chuyển với khối lượng lớn, có thể phát triển mạnh ở nước ta.

* Đổi mới trong đào tạo

Đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt để ngành Logistics đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra.

Còn các cơ sở đào tạo chú trọng hơn trong xây dựng các chương trình giáo trình đào tạo chuyên ngành Logistics bài bản, hiện đại hơn, vừa phù hợp với thị trường lao động quốc tế vừa phù hợp với thực tiễn của ngành Logistics Việt Nam.

Hình ảnh minh họa

Trong xu thế hội nhập quốc tế và chuẩn hóa chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo ngành Logistics ở nước ta nên tăng cường áp dụng các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đã được phổ biến trên thế giới, góp phần mở rộng cánh cửa hội nhập vào thị trường lao động khu vực và thế  giới.

Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp thuộc ngành cần chủ động nâng cao chất lượng nhân sự của mình thông qua việc cử nhân viên tham dự các khóa đào tạo chuyên ngành logistics, quản trị kinh doanh vận tải biển trong quá trình tổ chức đào tạo cho sinh viên.
Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, theo Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, để đổi mới nâng cao hiệu quả đào tạo, liên quan đến bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động logistics, cần có giải pháp mở rộng mạng lưới đào tạo về Logistics, đẩy mạnh tuyên truyền về Logistics để thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Trích nguồn BNEWS