Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức “ Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 134 và trồng cây xanh trong khuôn viên trường Cao đẳng Hàng hải II.

Thực hiện kế hoạch số 48 – KHLT/CĐ-ĐTN, ngày 16/3/2021 Công đoàn – Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Hàng hải 2 về việc tổ chức “ Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 134 và trồng cây xanh trong khuôn viên trường Cao đẳng Hàng hải II.

Chiều ngày 26/3/2021 trường  cao đẳng Hàng hải II tổ chức công tác trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến tham dự công tác trồng cây xanh trong khuôn viên trường gồm có: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành Công đoàn, ủy viên ban chấp hành Đoàn thanh niên trường, Đoàn viên các tổ công đoàn, HSSV.

Hình ảnh “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 134 trường  cao đẳng Hàng hải II

Hình ảnh Đoàn viên các tổ công đoàn, HSSV đang dọn cỏ quanh khuôn viên trường

Hình ảnh Đoàn viên các tổ công đoàn, HSSV đang dọn cỏ quanh khuôn viên trường

Ban chấp hành Công đoàn, ủy viên ban chấp hành Đoàn thanh niên trường, Đoàn viên các tổ công đoàn, HSSV chụp hình lưu niệm.