Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 Trong không khí phấn khởi, sôi nổi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong hai ngày 12, 13/8/2020, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và phát triển. Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ.

Tham dự  Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II có 07 đảng viên, trong đó có hai đại biểu đương nhiên là đồng chí Trương Thanh Dũng, UV.BCH ĐBK, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Tường Thị Hoa, UV.BCH ĐBK, PTP KHTC.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự Đại hội

Chủ đề đại hội “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết; Đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tiễn, phát huy được vai trò tổ chức Đảng. Bảo đảm sản xuất, kinh doanh, chất lượng dạy và học, tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Chủ động hội nhập quốc tế, ưu tiên đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo công nghệ và tự chỉ đề phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo ổn định”.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết X của Đảng bộ Thành phố và nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Khối đạt được một số kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua , Đảng bộ trường Cao đẳng Hàng hải II tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ giáo viên,  cán bộ đảng viên cả về mặt trình độ chuyên môn lẫn trình độ lý luận chính trị. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí; trong đó, Trường Cao đẳng Hàng hải II có đồng chí Trương Thanh Dũng, UV.BCH ĐBK, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tái đắc cử vào BCH Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025