Điểm thi tốt nghiệp lớp nâng cao sơ cấp nghề Khai thác máy tàu thủy 09 và Điều khiển tàu biển 13

DIEM TN LOP NCSCDKTB13 chuan