DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ KHÔNG TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2015 DỰ KIẾN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và không tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp tháng 9/2015. Các sinh viên xem điểm thi các môn:

1. Tốt nghiệp Chính trị

2. Tốt nghiệp Lý thuyết nghề

3. Tốt nghiệp thực hành nghề

1) Trần Ngọc Thùy Linh:    Lớp:    KTDN1 điểm thi Chính trị =  8.5:  LTN = 9:   THN = 8: Đạt

2) Nguyễn Châu Thanh:     Lớp:    ĐKTB4B điểm thi Chính trị = 6.5: LTN = 8.5: THN = 6: Đạt

3) Nguyễn Tuấn Hải:            Lớp:    DDKTB3F điểm Chính trị = 6: LTN = 9.5: THN = 5.4: Đạt

4) Chu Việt Anh:                    Lớp KTMTT3A: Điểm Chính trị = 0: LTN = 6: THN = 6: Không đạt .

5) Đỗ Huy Hoàng:                 Lớp ĐKTB2E: Chính trị = 0: LTN = 5: THN = 6.2: Đạt

CÁC SINH VIÊN XEM DANH SÁCH ĐÍNH KÈM:  DANH SACH SINH VIEN TOT NGHIEP VA KHONG TOT NGHIEP T9-2015 dự kiến.

MỌI THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẾN HẾT NGÀY 15/10/2015 ­