Danh sách phòng thi tốt nghiệp – thi thực hành T9/2014

DS PHONG THI THUC HANH – T9-2014

Lưu ý học sinh sinh viên:

– Học sinh sinh viên có mặt lúc 6g45 phút tại các phòng thi.

– Nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy thi từ ngày 22 đến ngày 25/9/2014 theo danh sách chuan