DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KỲ THI THÁNG 3/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KỲ THI THÁNG 3/2016.

– Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 6g45 phút;

– Sinh viên nhớ mang thẻ sinh viên khi dự thi tốt nghiệp.

DANH SÁCH THEO FILE ĐÍNH KÈM

1- DS P.THI C.TRI, LY THUYET NGHE _T3- 2016 WEB

2- DS P.THI THUC HANH _T3- 2016 WEB