DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 8 – KỲ THI THÁNG 12/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 8 – KỲ THI THÁNG 12/2017.

(DANH SÁCH ĐÍNH KÈM): DS thi chinh thuc

CÁC SINH VIÊN BỔ SUNG HỌC PHÍ TỪ NGÀY 19/12/2017 XEM DANH SÁCH PHÒNG THI VÀO NGÀY 20/12/2017