Danh sách dự thi tốt nghiệp môn Chính trị – Kỳ thi tháng 3/2015

Thi tại phòng số 12 – Trường CĐN Hàng hải TP.HCM.

Sinh viên có mặt lúc 6g45′ ngày 31/3/2015 để làm thủ tục phòng thi.

Sinh viên nhớ mang Thẻ sinh viên.

2- DS P.THI _T3- 2015