Đánh giá về việc thực hiện công tác đánh giá độc lập theo quy định I/8 của Công ước STCW1978/2010 tại trường Cao đẳng nghề Hàng hải tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”; Thông báo số 380/TB-BGTVT ngày 22/4/2014 Thông báo nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW 1978/2010” trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014. Chiều ngày 22/5/2014, Nhà trường vinh dự được đón tiếp tiếp Đoàn đánh giá độc lập của Cục Hàng hải Việt Nam và họp về việc thực hiện các quy định của Công ước STCW1978/2010. Tham dự, về phía Đoàn đánh giá độc lập của Cục Hàng hải Việt Nam có Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn. Về phía Nhà trường có TS. Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng, Ban giám hiệu Nhà trường và trưởng, phó khoa CK-KTM, ĐKTB, thuyền trưởng, máy trưởng, đơn vị phụ trách phòng mô phỏng, xưởng, đội tàu.

dgcongtac

Ban Giám hiệu và các phòng ban làm việc với Đoàn

Tại cuộc họp TS. Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu thành phần tham dự và những nội dung chính cần báo cáo đánh giá. Tiếp đó, Th.s Bùi Thanh An – Phó Giám đốc trung tâm thuyền viên báo cáo đánh giá sự phù hợp, không phù hợp, biện pháp khắc phục về nội dung chương trình các khóa đào tạo huấn luyện hàng hải, cơ sở vật chất, đội ngũ hướng dẫn viên, công tác đánh giá, công tác quản lý, tổ chức quá trình đào tạo, huấn luyện hàng hải từ khi áp dụng STCW78, sửa đổi 2010 và trả lời chi tiết các câu hỏi do Đoàn đánh giá độc lập đưa ra.

dgcongtac2

Th.s Bùi Thanh An báo cáo và trả lời các câu hỏi trong nội dung đánh giá

               Đoàn đánh giá kiểm tra độc lập của Cục Hàng hải Việt Nam ghi nhận các hoạt động trong công tác đào tạo – huấn luyện sỹ quan, thuyền viên của trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai và thực hiện tốt theo Công ước STCW78/2010.

Kết thúc cuộc họp, Đoàn đánh giá kiểm tra của Cục hàng hải Việt Nam đi tham quan cơ sở vật chất của trường.