Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

          Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 09/9/2016 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/9/2016, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thành phần tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng uỷ viên, Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư chi bộ; trưởng phó các bộ phận; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí quần chúng ưu  tú, cảm tình đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở Bộ GTVT giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội XII và thông tin tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể đảng viên, quần chúng Nhà trường. Đồng chí yêu cầu các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường tiếp tục tổ chức học tập, thảo luận, nghiên cứu sâu những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020,  từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị với những nhiệm vụ khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào thực tiễn./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

dc-trinh

Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết

Đại hội XII của Đảng

dc-dung-phat-bieu

Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu tại Hội nghị