Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới.

Sáng ngày 19/8/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng:

1/  Đồng chí Nguyễn Đình Cung Duy, khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng hàng hải II theo QĐ số 827-QĐ/ĐUK, ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT.

2/ Đồng chí Hồ Bá Thành, khoa Điều khiển tàu biển , Trường Cao đẳng hàng hải II theo QĐ số 849-QĐ/ĐUK, ngày 05/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT.

Tham dự Lễ Kết nạp có đồng chí Trần Văn Tiến – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí đại diện cấp ủy, các Chi bộ, đại diện các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên  cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa, Trung tâm.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang trọng, đúng qui định điều lệ, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Sư Lượng – Bí thư Chi bộ Khoa- Trung tâm đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên, nêu rõ nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới và giao nhiệm vụ trong thời gian tới, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sở trường đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của Nhà trường, sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Sau khi nhận Quyết định từ Bí thư Chi bộ, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ sẽ trung thành với lý tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu và tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Tiến – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng ủy nhà trường đã chúc mừng các đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hồ Sư Lượng – Bí thư Chi bộ Khoa- Trung tâm đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Đình Cung Duy, khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng hàng hải II.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Cung Duy đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Hồ Sư Lượng – Bí thư Chi bộ Khoa- Trung tâm đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hồ Bá Thành, khoa Điều khiển tàu biển , Trường Cao đẳng hàng hải II.

 

Đồng chí Hồ Bá Thành đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Trần Văn Tiến – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng ủy nhà trường đã chúc mừng các đồng chí đảng viên mới

 

Các đồng chí đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Văn Tiến – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường chụp hình lưu niệm cùng với chi bộ Khoa- Trung tâm.