Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA) tại Bangkok, Thái Lan

Thực hiện quyết định số 635/QĐ-CHHVN, của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 08/5/2019 về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài và tham dự Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA) của trường Cao đẳng Hàng hải II.

Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA) được chủ trì bởi ông Bhumindr Harinsuit, Chủ tịch hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA) diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan.

Tham dự Đại hội đồng gồm có: Tiến sĩ Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải II, và các thành viên của Hiệp hội chủ tàu: Brunei (BSA), Philippines (FSA), Indonesia (INSA), Malaysia (MASA), Singapore (SSA), Thái Lan (TSA), Việt Nam (VSA).

Đại hội đồng nhấn mạnh việc ký biên bản ghi nhớ tái khẳng định việc mở rộng hợp tác hiện có của các Hiệp hội chủ tàu chặt chẽ hơn, tinh thần đoàn kết, phối hợp, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn.

Qua Đại hội giúp cho các hiệp hội, các đơn vị có mối gắn kết chặt chẽ và định hướng mở rộng phát triển lĩnh vực hàng hải trong tương lai.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội đồng lần thứ 28

Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA).

IMG_4550

Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA)

IMG_4549

Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA) được chủ trì bởi ông Bhumindr Harinsuit, Chủ tịch hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA).

IMG_4546

Các thành viên và đại biểu của Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA)

IMG_4547

Tiến sĩ Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự Đại hội đồng lần thứ 28 Hiệp hội chủ tàu Châu Á (ASA)