Công ty TNHH DV Lặn Lam Hồng tuyển dụng

Công ty TNHH DV Lặn Lam Hồng

Cần tuyển dụng chức danh cho tàu Dịch vụ dầu khí các vị trí sau :

–  Thủy thủ trực AB/OS : 02 người. 

– Điều khiển tàu biển 02 người Sơ cấp học từ 3 tháng trở lên+ Khai thác máy tàu thủy 02 người Sơ cấp học từ 3 tháng trở lên.

– Điện tàu thủy 01 người hệ Cao Đẳng

Lương thỏa thuận.

Liên hệ Mrs Vân : 094 992 8981 / Mr Vượng : 098 2017 313.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các anh em thuyền viên.