Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức buổi “Tọa đàm về Pháp luật lao đông, Luật Viên chức và Luật Bảo hiểm xã hội” chào mừng Tháng Công nhân năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam và Công Đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2018 để chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn, các cấp công đoàn trong Cục Hàng hải Việt Nam.  Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Hàng hải II. Sáng ngày 23/5/2018 Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức buổi “Tọa đàm về Pháp luật lao đông, Luật Viên chức và Luật Bảo hiểm xã hội”

Thông qua buổi tọa đàm, Cán bộ-giáo viên-công nhân viên Nhà trường được tìm hiểu về Pháp luật lao đông, Luật Viên chức và Luật Bảo hiểm xã hội. Hiểu và nắm rõ được các quyền lợi và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Kết thúc buổi tọa đàm, Công đoàn Trường tổ chức cho Cán bộ-giáo viên-công nhân viên Nhà trường thi tìm hiểu về Pháp luật lao đông, Luật Viên chức và Luật Bảo hiểm xã hội. Kết quả cuộc thi như sau: Công đoàn viên Bùi Kim Hải-Khoa Khai thác máy đạt giải ba, Công đoàn viên Vũ Quốc Đoàn-Phòng CTHSSV đạt giải nhì, giải nhất thuộc về Công đoàn viên Bùi thị Thu Trang-Phòng Tổ chức Hành chính.

Một số hình ảnh tại buổi tạo đàm:


IMG_20180523_115300 IMG_20180523_115304IMG_20180523_115235