CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐĂNG NGHỀ , TRUNG CẤP NGHỀ VÀ SƠ CẤP NGHỀ

A .  CAO ĐẲNG NGHỀ

1>  CT- Kỹ Thuật Xây Dựng

2> CT- Xây Dựng Công Trình Thủy

3> CT-CD DIEN Tàu Thủy 

4> CT-CD Điều Khiển Tàu BiểnB

5> CT-CDN- Khai Thác Máy Tàu Thủy

6> CT-CDN-Công Nghệ Chế Tạo Vỏ Tàu

7CT-CDN-Điện Công Nghiệp

8> CT-CDN-Kế Toán Doanh Ngh

9> CT-CDN-Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Biển

10> CT-CDN-Quản Trị Mạng Máy Tính

11> CT-CDN-Sửa Chữa Mạng Máy Tính

B.  TRUNG CẤP NGHỀ

1> CT-TCN Công Nghệ Chế Tạo Vỏ Tàu Thủy

2> CT-TCN Điện Công Nghiệp

3CT-TCN Điện Tàu Thủy

4> CT-TCN KỸ Thuật Xây Dựng

5CT-TCN Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Biển

6> CT-TCN Quản Trị Mạng

7CT-TCN Sửa Chữa Máy Tàu Thủy

8CT-TCN Xây Dựng Công Trình Thủy

9CT-TCN_Khai Thác Máy Tàu Thủy

C. SƠ CẤP NGHỀ

1> CT-SCN- HAN

2> CT-SCN- LE TAN HANG HAI

3>CT-SCN- TIEP VIEN HANG HAI

4>CT-SCN- TIEP VIEN NHA HANG KHACH SAN

5>CT-SCN-GO

6>CT-SCN-ONG TAU THUY

7>CT-SCN-SAT

8>CT-SCN-SUA CHUA MT

9>CT-SCN-VO TAU THUY ­