Tàu huấn luyện 05

               Thuyền trưởng : Hồ Quốc Khánh – Thuyền trưởng < 3000GT 

                Máy trưởng : Nguyễn Quang Minh – Máy trưởng < 3000KW

                Trọng tải :                                            1357 tấn

                Mớn nước :                                           3.97 m

                Hô hiệu :                                               3WES

                Năm đóng :                                          1990

                Loại tàu :                                              Hàng khô

                Quốc tịch :                                            Việt Nam

                Số thuyền viên định biên :                16

                Số HS bố trí thực tập :                       10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *