Tàu huấn luyện 02

                Thuyền trưởng :    Phan Quang Trung – Thuyền trưởng < 3000GT                           

                Máy trưởng : Đoàn Việt Hùng – Máy trưởng < 3000KW

                Trọng tải :                                            100 tấn

                Mớn nước :                                           2.8 m

                Hô hiệu :                                              

                Năm đóng :                                          1969

                Loại tàu :                                              Hàng khô

                Quốc tịch :                                            Việt Nam

                Số thuyền viên định biên :                8

                Số HS bố trí thực tập :                       10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *