Các tàu huấn luyện

– Chức năng : là đơn vị thực hiện công tác thực hành kết hợp lao động sản xuất.

– Nhiệm vụ : Các tàu huấn luyện có những nhiệm vụ chính sau đây :

1.- Tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc huấn luyện thực hành cho học sinh- sinh viên kết hợp với vận tải hàng hoá trong và ngoài nước theo đúng quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam;

2.- Quản lý đội ngũ thuyền viên và học sinh – sinh viên thực tập trên tàu;

3.- Thực hiện đúng quy trình vận tải, điều lệ, chức trách thuyền viên,bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, tàu và hàng hóa trên tàu. Không gây ô nhiễm môi trường biển;

4.- Quản lý toàn bộ con tàu và tài sản trên tàu theo quy định của Nhà nước;

5.- Tham gia khai thác tàu có hiệu quả., thực hiện việc bảo quản bảo dưỡng thường xuyên theo quy định;

6.- Phối hợp với các phòng chức năng lập kế hoạch, giám sát việc sửa chữa duy tu, bảo dưỡng tàu theo định kỳ;

7.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

8.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.– Chức năng : là đơn vị thực hiện công tác thực hành kết hợp lao động sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *