THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 9 NĂM 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KỲ THI THÁNG 9 NĂM 2017 (Theo file đính kèm) danh sach du thi Ghi chú: Sinh viên chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT, đề nghị khẩn trương đến phòng Đào tạo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT theo quy định. Thời gian đối chiếu đến 9 giờ thứ 3 ngày 19 tháng 9 năm 2017. Sau thời gian trên, nhà trướng chốt danh sách đủ điều kiện...

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop SCMTT5 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB7 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTDN7 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7A diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7B diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7A diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7B diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7C

diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop SCMTT5 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB7 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTDN7 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7A diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTMTT7B diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7A diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7B diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop DKTB7C

DS SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐK DỰ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TÓT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ - KỲ THI THÁNG 12 NĂM 2016. SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐƯỢC BỔ SUNG HOÀN TẤT HỌC PHÍ TRƯỚC 11 GIỜ THỨ 4 NGÀY 21/12/2016. SAU THỜI GIAN QUY ĐỊNH TRÊN SINH VIÊN SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 12 NĂM 2016. DANH SÁCH KÈM THEO danh-sach-chinh-tri-khoa-7

DỰ KIẾN DS SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHÍNH TRỊ THÁNG 12/2016

- Sinh viên chưa đóng học phí từ học kỳ 1 đến học kỳ 5 sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị - Kỳ thi tháng 12 năm 2016. - Sinh viên được bổ sung học phí đến sáng thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2016, sau thời gian quy định trên sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Chính trị - Kỳ thi tháng 12 năm 2016. Mọi thắc mắc sinh...