DS SV ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP – KỲ THI T1/2021

SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ VÀ CHƯA ĐỐI CHIẾU BẰNG LÊN TRƯỜNG HOÀN THÀNH HỌC PHÍ VÀ ĐỐI CHIẾU BẰNG TRƯỚC 15 GIỜ NGÀY 5/1/2021. SINH VIÊN KHÔNG HOÀN THÀNH HỌC PHÍ VÀ KHÔNG ĐỐI CHIẾU BẰNG SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP. (DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM) DANH SACH DU THI TOT NGHIEP