Phòng Hợp tác quốc tế – Khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng - Thạc sỹ Hàng hải

Điện thoại: 028.6281.8696 – Line 105

E-mail : htqt@cdhanghai.edu.vn

I- Chức năng: Phòng Hợp tác quốc tế-Khoa học Công nghệ có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

II- Nhiệm vụ: Phòng Hợp tác quốc tế- Khoa học Công nghệ có các nhiệm vụ chính sau:

1. Giúp hiệu trưởng trong việc ban hành các văn bản quy định về các lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

2. Làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế, và các tổ chức quốc tế khác, tổ chức triển khai các công ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam đã ký kết trong phạm vi của trường.

3. Xây dựng, tổ chức triển khai và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế về hàng hải;

a. Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề mà trường đào tạo nhằm mục đích liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường và thực hiện đào tạo sát với thực tế hơn.

b. Tổ chức thực hiện việc liên doanh, liên kể, trao đổi, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Hiệu trưởng:

a. Thực hiện các thủ tục cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường đi công tác, học tập ở nước ngoài, tham dự hội nghị, hội thảo, đàm phán ký kết các chương trình hợp tác về hàng hải (đoàn ra).

b.Tổ chức mời, tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến Trường làm việc (đoàn vào).

c. Quản lý học sinh–sinh viên của nước ngoài theo học tại trường.

5. Thực hiện các thủ tục về hộ chiếu, visa cho đoàn ra; hướng dẫn các phòng ban, khoa thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ chiếu, visa cho đoàn ra, đoàn vào, quản lý hộ chiều công vụ của cán bộ- viên chức Trường theo quy định của Pháp luật.

6. Chủ trì xây dựng chương trình tổ chức các hội nghị, hội thảo, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo quốc tế về hàng hải.

7. Nghiên cứu, thu thập các chính sách kinh tế hàng hải, các thông tin kinh tế-kỹ thuật của các đối tác nước ngoài có quan hệ với Trường.

8. Tham mưu xây dựng, trình Hiệu trưởng chiến lược-kế hoạch hàng năm và dài hạn các chương trình, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án, dự án, chương trình theo yêu cầu của Cục HHVN và của Nhà trường.

9. Chủ trì xây dựng, quản lý và cập nhập thông tin cho trang web của Nhà trường, các dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Cục HHVN và Nhà trường.

10. Quản lý thông tin an toàn hàng hải của đội tàu Trường.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

12. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học từng năm, từng giai đoạn trong Nhà trường.

13. Thực hiện việc đăng ký các đề tài cấp ngành, cấp Nhà nước và tổ chức thực hiện các đề tài đã được duyệt.

14. Hướng dẫn, tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt và quản lý các đề tài khoa học kỹ thuật cấp trường.

15. Phối hợp với các phòng ban, khoa chuyên ngành tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên đề khoa học kỹ thuật từ cấp Trường trở lên, chuyển giao công nghê.

16. Tổ chức và thực hiện công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu của Trường

17. Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

18. Quản lý đội ngũ cán bộ-viên chức của Phòng theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

20. Là ủy viên và úy viên thường trưc các Hội đồng:

Là ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học-Công nghệ của Trường.

Là ủy viên một số hội đồng khác khi được Hiệu trưởng phân công

III- Các dự án Hợp Tác Quốc Tế:

- Dự án Hợp tác hỗ trợ phát triển của Vương Quốc Bỉ 2010-2012

- Dự án hỗ trợ chuyên gia và chuyển giao công nghệ của Tổ chức PUM, Hà Lan, 2010-2013

- Dự án Kỹ năng tuyển dụng cho sinh viên của Hội Đồng Anh, Vương Quốc Anh, 2012-2013

IV- Các đề tài nghiên cứu khoa học:

- Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo bảo vệ môi trường trong các trường Hàng Hải và Hàng Giang, 2007

- Đề tài khoa học cấp Bộ: Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo bằng tiếng Anh cho hai ngành: Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy

- Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo Hệ thống quản lý năng lượng tàu thủy – Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thanh Dũng

- Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo Máy rửa công nghiệp trong ngành máy tàu biển dùng công nghệ siêu âm – Chủ nhiệm đề tài: Cao Đức Dương

- Đề tài cấp trường: Nghiên cứu giải pháp triển khai hệ thống Camera quan sát hỗ trợ công tác quản lý dạy và học tại trường Cao đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh

V- Danh sách CBCNV phòng :   

STT Họ và tên Chức vụ
 1 Nguyễn Hoàng Trưởng phòng
 2 Trần Thị Hồng Phúc Phó trưởng phòng
 3 Vũ Văn Phương