Khoa Điều khiển Tàu biển

Trưởng khoa: Nguyễn Văn Tiến - Thạc sĩ

Điện thoại: 028.6281.8696 – Line: 201

E-mail:  dktb@cdhanghai.edu.vn

Khoa Điều khiển tàu biển trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở là Tổ môn Lái Tàu Biển của Trường Trung Học Hàng Hải II.

Hiện nay Khoa Điều khiển tàu biển hiện có 20 cán bộ, giảng viên trong đó có 05 Thạc sĩ, 03 Thuyền trưởng hạng nhất, 04 Sĩ quan vận hành không hạn chế.

Khoa Điều Khiển Tàu Biển có 2 tổ môn:

 • Tổ Hàng hải học.
 • Tổ Hàng hải nghiệp vụ.

Cơ sở vật chất: Hiện nay Khoa quản lý Mô hình tàu huấn luyện  bao gồm:

 • Phòng thực hành Mô phỏng lái
 • Phòng thực hành Radar – Arpa
 • Phòng thực hành Thuyền Nghệ
 • Phòng thực hành thao tác Hải đồ

Với chuyên ngành Ngành Ðiều khiển tàu biển, chức năng  chủ yếu của khoa là đào tạo sinh viên Hệ Cao đẳng nghề và học viên Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề Ðiều khiển tàu biển. Ngoài ra khoa còn đào tạo Liên thông từ Sơ cấp nghề lên Trung cấp nghề; từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề; Sinh viên sau khi tốt nghiệp được Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học theo đúng chuyên ngành.

Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, Khoa Điều khiển tàu biển đã đóng góp rất lớn cho ngành Hàng hải Việt Nam và Quốc tế qua việc đào tạo hàng ngàn học viên, sinh viên trở thành thủy thủ và sĩ quan hàng hải làm việc trên tàu biển chạy tuyến trong nước, viễn dương (bao gồm các tàu vận tải hàng hoá, vận tải dầu, khí, vận tải hành khách, hoa tiêu, công trình, dịch vụ…); Cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức hàng hải phục vụ các công tác cần thiết cho các ngành liên quan trên bờ như quản lý khai thác cảng biển, đảm bảo an toàn hàng hải, đăng kiểm, giám định hàng hải, đại lý hàng hải…

Ngoài ra khoa còn hỗ trợ Trung tâm thuyền viên và xúc tiến việc làm đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ thuyền viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78) sửa đổi 2010.

Học viên, sinh viên Khoa được đào tạo theo chương trình của Bộ Lao động & Thương binh Xã hội phù hợp tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO.

Thời gian đào tạo:

 • Sơ cấp nghề: 8 tháng
 • Trung cấp nghề: 2 năm (24 tháng)
 • Cao đẳng nghề: 3 năm (36 tháng)
 • Liên thông Sơ cấp lên Trung cấp nghề: 1,5 năm (18 tháng)
 • Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng nghề: 1 năm (12 tháng)

Tiêu chuẩn tuyển sinh: chỉ tuyển nam.

Danh sách CB-GV của Khoa

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tiến Trưởng đơn vị
2 Hồ Bá Thành Phó Trưởng đơn vị
3 Nguyễn Ngọc Ninh
4 Lê Hùng Cường
5 Phạm Tấn Hoàng
6 Bùi Văn Chương
7 Trần Ngọc Nam  Tổ trưởng Tổ Hàng hải học
8 Lê Duy Tuyền
9 Lê Văn Vinh
10 Đặng Trường Giang
11 Nguyễn Hoàng Thanh
12 Hoàng Văn Ánh
13 Phạm Văn Điền