Workshop

Trưởng Xưởng : Ngô Đông Tuyên – Thạc sỹ

Điện thoại: 08.6281.8696 – Line: 207

E-mail: xuong@cdhanghai.edu.vn

Chức năng

Xưởng có chức năng tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên khoa Cơkhí và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu , phát triển công nghệ trong lĩnh vực cơ khí.

Nhiệm vụ:

1- Tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo tại Xưởng.

- Lập kế hoạch giảng dạy cho từng lớp theo kế hoạch chung của toàn Trường.

- Lập kế hoạch sắp xếp, bố trí GV giảng dạy các môn học phù hợp với trình độ, khả năng và chuyên môn được đào tạo của từng người, để trình Hiệu trưởng duyệt để thi hành.

- Sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp phù hợp với thời khóa biểu chung của toàn Trường.

- Tổ chức giảng dạy và học tập trong Xưởng theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu đã được duyệt.

- Quản lý, theo dõi giờ lên lớp của giáo viên trong Xưởng. Quản lý giáo án các lớp thuộc Xưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức dự giờ Xưởng, chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp Xưởng, cấp Trường.

- Soạn, bổ sung, sửa đổi câu hỏi đáp án các đề thi, kiểm tra hết môn.

- Tổ chức thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thống kê, tập hợp kết quả (kèm theo bản gốc) gửi về phòng Đào tạo của Trường.

- Lập kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn hoặc tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên của Trường

- Tổ chức biên soạn cải tiến chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, các mô hình học cụ thể và đề xuất xây dựng kếhoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập thuộc phạm vi Xưởng quản lý.

- Phân công giáo viên soạn giáo trình các môn học.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học.

2- Công tác quản lý giáo dục học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn thực hành các lớp xuống thực hành tại Xưởng được đánh giá về rèn luyện đạođức, tác phong, học tập và lễ phép của học sinh.

- Tổng kết quá trình rèn luyện đạo đức, tác phong, học tập của học sinh gửi về phòng Công tác Học Sinh – Sinh Viên trước khi kết thúc môn.

- Đề xuất khen thưởng kỷ luật học sinh…vv.

3- Công tác giáo viên, khoa học kỹ thuật.

- Xây dựng kếhoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng GV, bố trí giáo viên đi thực tập, thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của Xưởng.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề, tham gia các đề tài nghiên cứu KHKT cấp Trường trở lên.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT vào giảng dạy.

- Tham gia các đềtài phục vụ sản xuất.

- Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ chođào tạo chuyên ngành của Xưởng do Hiệu trưởng giao.

- Lập kế hoạch khai thác, sử dụng cho từng trang thiết bị

- Bố trí giáo viên quản lý, hướng dẫn học sinh.

- Lập bảng theo dõi Trang thiết bị .

- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị.

-Kiến nghị mua sắm trang thiết bị(nếu cần).

- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật Cán bộ Công nhân viên, giáo viên của Xưởng.

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao

Danh sách CBCNV Xưởng trường

STT Họ và tên Chức vụ
Ngô Đông Tuyên Trưởng Xưởng
Lê Mạnh Hùng P. Trưởng Xưởng
Lâm Văn Hùng
Nguyễn Anh Ngọc

.day Hoc hoc phat am tieng anh chuanday Hoc hoc

phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmday Hoc hoc phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmban may loc nuoc dong nai gia re