Planning

Trưởng phòng : Lê Văn Tính

Số điện thoại liên lạc + fax : (+848) 2818697.

E-mail : khkt@cdhanghai.edu.vn

- Chức năng : Phòng Kế hoạch khai thác có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch hoạt động của trường, xây dựng cơ bản, khai thác các tàu huấn luyện.

- Nhiệm vụ : Phòng Kế hoạch khai thác có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch hoạt động của trường theo từng năm, từng giai đoạn ; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp, thống kê trong toàn trường, lập báo cáo thực hiện hàng năm.

2.- Lập kế hoạch và tổ chức khai thác các tàu huấn luyện của trường; tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ các tàu huấn luyện; Tổ chức việc quản lý hoạt động của các tàu huấn luyện theo đúng luật hàng hải Việt Nam và các công ước quốc tế.

3.- Tổ chức và quản lý công tác xây dựng cơ bản, lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường.

4.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

5.- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Danh sách CBCNV phòng :

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Văn Tính Trưởng phòng
2 Nguyễn Quang Phú
3 Võ Thị Kiều Vy

day Hoc hoc phat am tieng anh chuanday Hoc hoc

phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmday Hoc hoc phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmban may loc nuoc dong nai gia reban ban ghe da gia re