Training Section

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hường - Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải

Điện thoại: 08.6281.8708 – Line: 101/102

E-mail : dt@cdhanghai.edu.vn hoặc E-mail : tuyensinhcdhh@gmail.com

- Chức năng : Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo.

- Nhiệm vụ : Phòng đào tạo có những nhiệm vụ chính sau đây :

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ cao đẳng nghề do Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

1.- Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

2.- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

3.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III- Danh sách CBCNV phòng Đào tạo :

1 Trần Thị Thu Hường  Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Ngọc Thắm  Phó trưởng phòng
3 Tạ Thị Minh Thư
4 Lê Thị Thủy
5 Nguyễn Hữu Lưu
6 Đặng Thị Ly
7 Trần Thị Xuyến

day Hoc hoc phat am tieng anh chuanday Hoc hoc

day Hoc hoc phat am tieng anh chuanday Hoc hoc

phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmday Hoc hoc phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmban may loc nuoc dong nai gia reban ban ghe da gia re