Student Affairs

Trưởng phòng : ThS. Phan Thị Thanh Hồng

Điện thoại: 08.6281.8696 - Line: 108

E-mail : cthssv@cdhanghai.edu.vn

- Chức năng : Phòng công tác học sinh-sinh viên có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh-sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh-sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt sau :

- Tổ chức quản lý , rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh-sinh viên – Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh-sinh viên .

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên .

- Nhiệm vụ : Phòng công tác học sinh-sinh viên có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh-sinh viên .

2.- Theo dõi, giúp đỡ học sinh-sinh viên tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh-sinh viên ở khu nội trú và theo dõi học sinh-sinh viên ngoại trú.

3.- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh-sinh viên .

4.- Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh-sinh viên .

5.- Kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh-sinh viên .

6.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

7.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Danh sách CBCNV phòng :

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Thị Thanh Hồng Trưởng phòng
2 Lê Văn Lập Phó trưởng phòng
3 Phạm Đình Minh
4 Lê Hồng Nhung
5 Vũ Quốc Đoàn

day Hoc hoc phat am tieng anh chuanday Hoc hoc

phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmday Hoc hoc phat am tieng anh chuan cong ty thiet ke web tphcm may ao thun dong phuc tai tphcm mua ban container cu gia re mua ban dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong day hoc thiet ke web gia re tai tphcmban may loc nuoc dong nai gia reban ban ghe da gia re