THÔNG TIN - THÔNG BÁO
TUYỂN SINH
Sinh viên - hoạt động

Tin tổng hợp

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2016   
1 Aug

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2016  

Gần 100 hành vi vi phạm giao thông bị tăng mức phạt, lương hưu tăng 8%… là những chính sách được áp dụng từ hôm[...]
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016
12 Jul

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

Điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều[...]
HÀNG LOẠT LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2016
28 Dec

HÀNG LOẠT LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2016

Hàng loạt luật mới có hiệu lực từ 1/1/2016 Từ tháng 1/2016, nhiều luật quan trọng có hiệu lực thi hành như Luật nghĩa vụ[...]

 Cơ sở vật chất

LOGO-TRUONG HANG HAI
DIEM THI TN CHINH TRI T3-2015 DIEM TONG KET LOP KTDN5     DIEM TONG KET LOP KTDN5 NĂM 2014-2015 DIEM TONG KET LOP QTVTB5    DIE...
Xem điểm
no-image
diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop SCMTT5 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop QTVTB7 diem hoc ky 1 nam 2016-2017 lop KTDN7 diem hoc ky 1 nam 2016-2...
banner
HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN TRA CỨU MÃ SỐ BHXH TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢ...
BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN HSSV ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Xem thêm